DSF Forretningsorden

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi har vedtaget en forretningsorden, som beskriver deres indbyrdes aftaler om hvorledes bestyrelsen arbejder.

Du kan læse hele Dansk Selskab for Fysioterapis forretningsorden her:

DSF forretningsorden_2023.pdf

Opdateret d. 18 januar 2023