Virtuelt stormøde havde fokus på DSF’s fire faglige Rep.forslag

Deltagerne sad klar bag computerskærme og ved telefoner, imens DSF’s bestyrelse var samlet fysisk og sørgede for at facilitere snakken.

af Lars Tomlinson - 20.08.2021
Virtuelt stormøde d. 17. august

Fokus for stormødet var det kommende repræsentantskabsmøde og DSF og de faglige selskabers fire rep.-forslag:

  • Specialistgodkendelse for alle fysioterapeuter
  • DSF formand i HB – observatørpost
  • Principper for en fremtidig strukturændring i Danske Fysioterapeuter
  • Få en organisationskonsulent tilknyttet

Du kan her læse de fire forslag (pdf)

Drøftelse omkring struktur for faglighed i foreningen

På mødet nævnte flere deltagere at det er på tide, at der kommer nye boller på suppen, når det gælder hele organiseringen af det faglige ben i foreningen. Der blev peget på, at der har været flere ærgerlige uoverensstemmelser på tværs af det faglige og det politiske ben. Dette koster både kræfter, som kunne være brugt mere effektivt og det bidrager generelt ikke til, at styrke foreningens indsatser.

Desuden blev det nævnt, at DSF’s forslag om, at få en observatørpost i Hovedbestyrelsen, i den bedste verden ikke burde være relevant. Der blev her peget på, at HB som udgangspunkt skal varetage alle dele af foreningens interesser, herunder også det faglige spor. Der var dog en del deltagere, som mente, at HB ikke i tilstrækkelig grad har baseret deres arbejde på fagligheden.

DSF's samlet til stormødet
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi samlet til Stormødet

Dialog er vejen frem

Undervejs blev deltagerne inddelt i fire grupper, hvor de fik mulighed for at drøfte hvilke perspektiver og udfordringer de ser i forhold til udviklingen af foreningens faglige ben. Efterfølgende var der en opfølgning og generel drøftelse.

Til slut på mødet blev deltagerne opfordret til, at komme med nogle samlede betragtninger omkring mødet og om det faglige ben i forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde.

Her fremhævede flere af deltagerne, at dialogen og de nuancer som var kommet frem, er meget vigtige for, at kunne få en oplyst og ikke mindst sund og konstruktiv debat.

Sine Secher Mortensen, som er medlem af Repræsentantskabet og til dagligt aktiv i bestyrelsen for Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, nævnte:

”Det har været en rigtig god forberedelse til Repræsentantskabet for at få perspektiv og nuancer på punkterne og udviklingen for vores fag. Der er et stort ansvar på os der deltager til Rep. og for at jeg kan være troværdig har jeg brug for dialog - via f.eks. webmøderne møder jeg mange forskellige fysioterapeuter og får relation til flere holdninger”.

Sine blev bakket op af Christina Møller Vestergaard, som også er valgt til Repræsentantskabet:

”Dialog er vejen frem. Dialog er brobyggeri mellem to foreninger, der trænger til samling.

Og ja, for hver dialog bliver jeg mere klædt på til kommende Rep.-møde.”

Samtidig var mødet også med til give input og baggrundsviden til arbejdet hos de faglige de selskabers bestyresler: Anne Kirstine Fangel fra Dansk Selskab for Psykiatri og Mental Sundhed sagde således:

Jeg er blevet lidt klogere på strukturen - når man er ny i bestyrelsen er det fint at høre lidt mere. Jeg har fx ikke opdaget så meget af uroen/konflikt.

Mødet gav input og vigtig viden til medlemmer af Repræsentantskabet

I alt deltog 15 af de i alt 65 repræsentantskabsmedlemmer. Flere af disse pegede på vigtigheden af at blive klædt på og få bedre indsigt i de muligheder og udfordringer, som fylder i den faglige landskab og herunder hos de faglige selskaber.

Kim Schousbo, som er valgt som TR i Region Sjælland og til daglig fællestillidsrepræsentant for fysioterapeuterne i Roskilde Kommune, beskrev således sin oplevelse på mødet:

”Berigende. Der er så mange dygtige faglige mennesker i vores forening (og udenfor) som arbejder for at løfte vores faglighed. Det gør mig samtidig meget ydmyg fordi der er så mange områder jeg føler jeg klædes meget mere på til. Også fagpolitisk. Desuden er det dejligt at DFys og DSF nu kan arbejde med de samme mål og visioner”.

Behnam Liaghat supplerede med følgende:

”Vigtigt at kunne lytte, og samtale i god tone er forudsætning for at blive lyttet til. Inspirerende med disse møder hvor der er god stemning trods uenigheder. Håber det spredes og smitter af på Rep.-mødet”.

Behnam Liaghat er valgt som menigt medlem til Repræsentantskabet.

Input tages med videre til det kommende Repræsentantskab

Alle de mange gode input og tanker fra mødet bliver taget med videre til mødet i Repræsentantskabet d. 27.-28. august. Fra DSF’s bestyrelse deltager Gitte Arnbjerg og Christine Ginnerup (bestyrelsessuppleant). Desuden deltager Lars Henrik Larsen, som er valgt blandt opstillede for faglige selskaber og fraktioner.

Læs mere om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde