Repræsentantskabet godkender DSF's og faglige selskabers forslag

Hidtil har specialiseringsordningen alene været for medlemmer af Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber. Efter repræsentantskabets godkendelse, kan alle fysioterapeuter nu søge om officiel anderkendelse af deres specialisering.

28.08.2021

Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse har fra etableringen af specialiseringsordningen haft et ønske om at styrke legitimiteten af ordningen ved at fjerne bindingen på fagforeningsmedlemsskab og derved følge anbefalingen fra World Physiotherapy om at alle fysioterapeuter skal have mulighed for at specialisere sig.

Der er derfor stor tilfredshed med at Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi på repræsentantskabsmødet, d. 27. august, fik medvind til at få vedtaget et forslag om at alle fysioterapeuter kan ansøge om specialisering gennem Dansk Selskab for Fysioterapis specialiseringsordning.

LÆS OGSÅ OM BESLUTNINGEN PÅ FYSIO.DK

Udvikling og drift af specialiseringsordningen er finansieret gennem Dansk Selskab for Fysioterapis budget. Ansøgere uden medlemskab af Danske Fysioterapeuter skal derfor betale et honorar for ansøgning der svarer til udgifterne til drift og udvikling.

Næste frist for ansøgning er 1. september 2021. De ndelig vilkår for ansøgninger fra ikke-medlemmer af Danske Fysioterapeuter vil blive etableret inden den efterfølgende ansøgningsrunde, der har deadline 1. februar 2022.

Hvis du vil klogere på ordningen og hvad det kræver at blive godkendt, læs mere på hjemmesiden.