Ny rapport samler vigtig viden for Covid-19 rehabilitering

Rapporten, "COVID-19 Rehabilitering - Evidens og anbefalinger" skal understøtte fysioterapeuters opgave, ræsonnering og vidensbaserede arbejde med rehabilitering af patienter efter COVID-19.

af Lars Tomlinson - 01.05.2020
Covid-19-Rehabilitering

Mange COVID-19 patienter har eller får brug for genoptræning og rehabilitering. Der er meget svagt evidensgrundlag for konkrete anbefalinger til rehabiliteringen, men Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) har med hjælp fra Dagmar Sieg fra Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi (DSHL) afdækket evidensen og sammenholder den med evidens fra indsatserne med nært beslægtede sygdomme som SARS, MERS, ARDS og KOL.

Rapporten kan hentes her

Her følger et kort oprids af rapportens vigtigtste konklusioner:

  • Generelt anbefales tidlig mobilisering og træning, der bør dog tages særligt hensyn til at nogle COVID-19 patienter har en lille træningskapacitet pga. fald i iltsaturationen
  • Det anbefales at inddrage både fysisk træning, respirationsøvelser og intervention der er målrettet mod kognitive og psykiske faktorer efter kritisk og langvarig sygdom
  • For de svageste borgere med comorbiditet og/eller hårdest ramte borgere efter COVID-19 bør funktionstræning inkluderes
  • Der bør udvikles målrettede individuelle rehabiliteringsindsatser afsæt i både kort- og langvarige effektmål

Som tillæg til rapporten er udarbejdet en poster, som illustrere smitteforløbet for COVID-19. Posteren er i pdf-format og kan printes frit af alle:

Lunge-Coivd19 poster


Spørgsmål til rapporten kan rettes til de to forfattere:

  • Lars Henrik Larsen (formand, DSF), mail: lhl@dsfys.dk og tlf. 7269 0959
  • Dagmar Sieg (DSHL + Stifter af Heartfit), mail: dagmar.sieg@gmail.com og tlf. 2660 6232

Vær desuden opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gradvis øget aktivitet af 21/4 fortsat gælder (1. maj 2020) - også ved rehabilitering af COVID-19 patienter:

I den kommunale sektor:

Der skal foretages en konkret faglig vurdering af behovet for indsats, ligesom telefon- og videokonsultationer fortsat skal være den primære konsultationsform. Se her link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for gradvis omstilling i kommunerne.

I praksissektoren:

Praksissektoren bredt set kan derfor øge sin aktivitet frem mod vanligt niveau, dog med fokus på de overordnede hensyn om at minimere risiko for smittespredning, herunder en fortsat anvendelse af diverse tiltag, som allerede er indført. Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, hvor det er relevant. Se her link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for gradvis omstilling i praksissektoren.

Der opfordres til løbende, at følge opdateringerne af Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger: https://www.sst.dk/da