Ny konsulent i DSF

Fra 1. april starter der en ny medarbejder i DSF sekretariatet, som blandt andet skal hjælpe selskaberne med specialistordningen, efter- og videreuddannelse.

Dansk Selskab for Fysioterapi har efter et grundigt ansættelsesforløb har vi indgået aftale med Signe Skovgaard Hviid som 1. april 2024 starter som konsulent i sekretariatet.

Signe skal blandt andet betjene specialistrådet ifm. indkommende ansøgninger til specialiseringsordningen. Signe skal ligeledes vejlede interesserede og ansøgere i ansøgningsprocessen.

Ydermere skal Signe indgå på lige vilkår med de andre ansatte i DSF-sekretariatet og betjene selskabernes bestyrelser samt DSF-bestyrelsen.

Hvem er Signe?

Vi har spurgt Signe, om hun vil fortælle lidt om sig selv. Hun fortæller:

Mit navn er Signe Skovgaard Hviid, jeg er uddannet fysioterapeut fra Københavns Professionshøjskole i 2014 og har i 2019 taget den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i smilets by på Århus Universitet. Jeg har erfaring fra den fysioterapeutiske praksis i region og kommune og har siden min kandidat arbejdet på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, med emner indenfor ”alkohol og unge”. Sidst har jeg arbejdet som sundhedskonsulent hos Kræftens Bekæmpelse. Jeg ser frem til at komme tilbage til fysioterapien, og bidrage til udviklingen af faget sammen med de faglige selskaber. 

Man kan kontakte Signe på: ss@fysio.dk