Dansk Selskab for Fysioterapi sætter fokus på kvalitet i faglige selskabers efteruddannelsestilbud

DSF skal arbejde mere målrettet med at understøtte de faglige selskaber på en lang række områder. Målet er at alle selskaber udvikler de stærkeste kvalitetsredskaber i deres arbejde med efter- og videreuddannelsestilbud.

af Sune Virkelyst Sune Virkelyst - 01.09.2023

Dansk Selskab for Fysioterapi vil til efteråret 2023 udvikle webbaseret læringsmateriale, der skal understøtte de faglige selskabers arbejde med kvalitet og særligt med fokus på kompetenceprofiler, kursusudvikling, curriculumudvikling og en række andre kvalitetsparametre. 

Overordnet set vil det webbasseret læringsmateriale tage udgangspunkt i fire områder, som står i denne model (ses nederst på siden). Selve videoerne og matierialet bliver lagt på www.dsfys.dk under kvalitet og vil løbende blive lagt op, når disse er produceret og færsigredigeret.  

Erstatning for webinarerne: 

Tidligere havde DSF eller planlagt fire webinarer i alt, men grundet lav tilmelding, har vi valgt at gå med den webbaseret løsning, i håb om, at denne model vil blive mere brugbare når bestyrelserne skal begrave sig i arbejdet med uddannelse, kurser og curriculum arbejdet. 

 

Ansvarlige:

Lars Henrik Larsen, Næstformand – Dansk Selskab for Fysioterapi & Formand i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Sune Virkelyst, Uddannelseskonsulent Dansk Selskab for Fysioterapis sekretariat.

Spørgsmål:

Specifikke spørgsmål kan rettes til Sune Virkelyst på: suv@fysio.dk  

 

Curriculum