Dansk Selskab for Fysioterapi får ny bestyrelse

Dansk Selskab for Fysioterapi har torsdag den 18. januar 2024 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Odense, hvor en ny bestyrelse blev valgt.

Dansk Selskab for Fysioterapi havde indkaldt de 17 faglige selskaber til en ekstraordinær generalforsamling d. 18. januar 2024 på H. C. Andersen Comwell i Odense. Baggrunden for generalforsamlingen var at vælge tre nye medlemmer til DSF’s bestyrelse, da tre personer havde valgt at udtræde.

 

De afgående medlemmer var:

 

Formand: Gitte Arnbjerg

Næstformand: Lars Henrik Larsen

Bestyrelsesmedlem: Heidi Marie Brogner

 

Generalforsamlingen valgte nye medlemmer, som efterfølgende konstituerede sig.  Den nye bestyrelse i Dansk Selskab for Fysioterapi ser herefter således ud:

 

Formand: Rasmus Gormsen Hansen – Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi

Næstformand: Christine Ginnerup – Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning

Bestyrelsesmedlem: Maja Helbo Jensen – Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi

Bestyrelsesmedlem: Tobias Kaarsbo – Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri

Bestyrelsesmedlem: Marie Frandsen – Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Bestyrelsessuppleant: Linnea Nedergaard Møller ­– Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap

 

Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde videre med de strategiske indsatser som den tidligere bestyrelse har igangsat, men vil også have fokus på det videre arbejde, som er igangsat med projektet ”DSF servicetjek”.

 

Efter afholdelsen af generalforsamlingen takkede selskaberne den afgående formand Gitte Arnbjerg for hendes store arbejde og kvitterede med blomster. Ligeledes takkede forsamlingen de to andre afgående medlemmer, næstformand Lars Henrik Larsen og bestyrelsesmedlem Heidi Marie Brogner, for deres store arbejde og engagement  i DSF’s bestyrelse.

 

1. GF.jpg6. GF.jpg